Analblekningen svider, vad ska jag göra

Analblekningen svider, vad ska jag göra?

Om det svider eller blir irriterat/rött vid analblekning ska du avbryta behandlingen direkt. Rådgör med din läkare hur du ska gå till väga.

Det kan vara så att du har extra känslig hud, extra torr eller har en hudspricka runt analöppningen.

<<Tillbaka